Mga Relasyong Komunidad

Mula nang buksan ang aming mga pintuan noong 1971, naniniwala kaming magbalik sa aming komunidad. Sa karaniwan, namumuhunan kami ng higit sa $ 150,000 bawat taon sa daan-daang mga hindi kita, paaralan, at mga propesyonal na samahan.

Itinuon namin ang aming suporta sa mga program na nakikinabang:

  • Pampublikong edukasyon
  • Ang pag-unlad at kagalingan ng mga bata
  • Ang mga populasyon na may kapansanan sa lipunan o pang-ekonomiya
  • Pagkakaiba-iba sa aming pamayanan