Pagkakaiba-iba at pagsasama

Ang pamilyang Peppermill ay nakatuon sa pagtataguyod ng magkakaibang kultura ng kumpanya.

Mula nang buksan ang aming mga pinto bilang Peppermill (restawran / coffee shop) noong 1971, nakita namin ang maraming paglago at maraming pagbabago. Habang kasama namin ngayon ang anim na pag-aari sa buong estado ng Nevada, isang bagay na hindi nagbago ay ang aming pangako sa pambihirang serbisyo sa panauhin. Nais namin na ang lahat ng aming mga pag-aari ng Peppermill ay magkaroon ng aming lagda na pamilyar na pinamamahalaan ng pamilya, dahil pinamamahalaan namin ng pamilya. Ang aming mga empleyado ay itinuturing na bahagi ng pamilyang ito, at sama-sama naming ginawa ang Peppermill sa lahat ng ito ngayon. Ang kasiyahan ng empleyado ay ang tanging bagay na mahalaga sa amin bilang serbisyo sa panauhin, at ang pagiging kasama ng aming kapaligiran sa trabaho ay bahagi ng pinaghiwalay sa amin.

Ang pagyakap sa mga pagkakaiba-iba na mayroon kami ay nagpapatibay sa aming magkasama. Ang bawat isa sa aming mga empleyado ay nag-aalok sa aming kumpanya ng isang natatanging pananaw at background, na nagtataguyod ng mga bagong ideya, pagbabago, at paglago ng negosyo. Pinahahalagahan namin ang iba't ibang karanasan sa buhay na nagmumula sa bawat kasarian, lahi, lahi, etnasyong sekswal, relihiyon, kapansanan, at edad ng aming mga empleyado. Ang mga pagkakaiba sa pagitan namin ay nagsusulong hindi lamang sa tagumpay sa ekonomiya ng Peppermill, ngunit nagpapalakas din ng isang pinalakas na kapaligiran sa trabaho.